• Bibliotheek Rivierenland
  • Bibliotheek Rivierenland

Tien gemeenten ondertekenen nieuw convenant bibliotheekwerk

TIEL Donderdag 17 mei ondertekenden de wethouders van tien gemeenten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Rivierenland. Het convenant 'Samen maken we de bieb' regelt de samenwerking van de Bibliotheek en de gemeenten Culemborg, Druten, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Lingewaal, Neerijnen, Maasdriel, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel voor de jaren 2019 tot en met 2022.

 

Zeven wethouders en de directie van Bibliotheek Rivierenland kwamen donderdagmiddag bijeen in MFC de Pluk in Geldermalsen. Na een kort programma waarin de inhoud van het bibliotheekwerk levendig werd geïllustreerd, ondertekenden de wethouders en directeur-bestuurder van de Bibliotheek het convenant. Jaap Andriesse tekende voor de gemeente Neerijnen, Griedo Bel voor Lingewaal, Herma van Dijkhuizen voor Neder-Betuwe, Joost Reus voor Culemborg, Anita Sørensen voor Maasdriel, Bert van Swam voor West Maas en Waal en Niko Wiendels voor Geldermalsen. Directeur-bestuurder mevr. Vos ondertekende het convenant uit naam van de Bibliotheek. De wethouders van de gemeente Druten, Tiel en Zaltbommel, respectievelijk Sjef van Elk, Marcel Melissen en Han Looijen, konden die middag niet bij het officiële moment in De Pluk aanwezig zijn en ondertekenden het convenant in de ochtend van 17 mei.

VIJFKERNFUNCTIES In het convenant wordt de dienstverlening van de bibliotheek in de betreffende gemeenten voor de komende drie jaar geregeld. De dienstverlening sluit aan op de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, waarin de vijf kernfuncties van openbaar bibliotheekwerk staan vermeld:

1. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;

2. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

3. Het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur;

4. Het organiseren van ontmoeting en debat;

5. Het laten kennismaken met kunst en cultuur.

DRIE HOOFDDOELSTELLINGEN Bibliotheek Rivierenland vertaalt deze vijf functies naar drie hoofddoelstellingen van haar werk: basisvaardigheden voor iedereen, het laagdrempelig ontsluiten van de Nederlandse bibliotheekcollectie voor iedereen en het bieden van gelegenheid voor verblijf, ontmoeting, studie, werk, inspiratie en ontspanning. De bibliotheek richt zich hiermee zowel op persoonlijke ontwikkeling van de inwoners in haar werkgebied, als op maatschappelijke participatie en sociale cohesie.

Lidy Vos, directeur-bestuurder van Bibliotheek Rivierenland, is tevreden met de continuering van de samenwerking: ,,De solidariteit van de afgelopen tien jaar is een groot goed, dat koestering verdient. Daarbij heb ik de hoop dat de gemeenten zullen kiezen voor zelfstandig participerende burgers en blijven investeren in onze programma's ter preventie en bestrijding van laaggeletterdheid."