Tielse info op LED-schermen

TIEL - Tiel gaat de vijf informatiepanelen in de stad vervangen.De huidige borden, in de vorm van een digitale tekstkrant, worden vervangen door full-color LED-schermen.De vervanging was noodzakelijk omdat de informatiepanelen geregeld haperingen vertoonden. Niet voor het eerst sinds ze in 2009 zijn neergezet, staan de borden momenteel 'op zwart'. Oorzaak is een storing in de digitale aansturing. Reparatie kost 6.000 euro en dat vindt de gemeente te duur.Tiel gaat voor de LED-schermen in zee met het bedrijf Infozuil. Dat neemt zowel het beheer als het onderhoud van de schermen voor zijn rekening. Infozuil bekostigt de aanschaf van de informatiepanelen uit reclameopbrengsten. Op de LED-schermen kan Tiel straks meer informatie kwijt. De gemeente kan een derde van het schermoppervlakte zelf vullen met informatie over evenementen of andere gemeentelijke info.De huidige tekstkranten zijn eigendom van de gemeente, die ook het beheer verzorgt. Het nieuwe systeem wordt op de bestaande funderingen geplaatst en heeft dezelfde afmetingen als de huidige panelen. In de begrotingsraad kaartten enkele fracties vorige maand de haperende informatieborden aan. Die waren volgens hen allerminst een visitekaartje voor de stad. Wethouder Melissen (VVD) beloofde toen snel te zorgen voor een oplossing.Het college van b en w stelt de raad binnenkort voor om een groter gebied in de buurt van rotondes en kruisingen te gaan maaien. Daarmee borduurt het college voort op een motie die in juni door de raad werd aangenomen. In de motie werd gevraagd om bij rotondes en kruisingen vaker te maaien, maar nu wil het college een tandje bijschakelen. Ook in de zichtlijnen in de bermen moet vaker de zaag worden gezet. Als basis hiervoor wil Tiel uitgaan van een handboek: 'Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom'. In de bebouwde kom moet vaker worden gemaaid, buiten de bebouwde kom moet dit minimaal vier keer per jaar gebeuren.