• Erik Henning

    Water Natuurlijk Rivierenland

Tielenaar Erik Henning op de lijst voor Water Natuurlijk Rivierenland

TIELDe lijst van Water Natuurlijk Rivierenland is officieel vastgesteld. Voor Tiel staat Erik Henning op de lijst. Erik woont al 42 jaar in Tiel en is daar zelfstandig ondernemer. Hij is een duurzaamheidsman in hart en nieren, maar heeft als ondernemer ook een scherp oog voor financiën.

De kandidatenlijst van Water Natuurlijk staat onder aanvoering van Hennie Roorda. Roorda zit op dit moment al in dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland. In de top tien van de lijst wordt de ervaring van de huidige fractie aangevuld met enthousiaste nieuwelingen, die popelen om aan de slag te gaan. Daarbij worden alle regio's in Rivierenland vertegenwoordigd. De lijst is daarmee een goede afspiegeling van het Rivierengebied.

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij, die opkomt voor de belangen van natuur, landschap, milieu en recreatie. In 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, de vlinderstichting en de Natuur- en Milieufederaties en wordt ondersteund door GroenLinks en D66, die zelf niet meedoen aan de Waterschapsverkiezingen.

De komende waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.