• Stichting Tiel Speelt

Tiel zoekt vrijwilligers voor bestuur Stichting Tiel Speelt

TIEL De gemeente zoekt vrijwilligers voor het bestuur van de op te richten Stichting Tiel Speelt. Stichting Tiel Speelt wordt verantwoordelijk voor het voortbestaan van voldoende goede speelplekken voor kinderen tot 12 jaar. Hiervoor stelt de gemeente elk jaar € 100.000,- beschikbaar.

Ze zijn op zoek naar mensen die zich verbonden voelen met de Tielse inwoners, goed kunnen samenwerken en affiniteit hebben met buitenspelen. Informatie over de taken van de functies binnen het bestuur staat op www.tiel.nl/tielspeelt. Daar staat ook informatie over hoe belangstellenden kunnen solliciteren.

INWONERS ONDERHOUDEN SPEELPLEKKEN Sinds 2017 heeft de gemeente nieuw speelbeleid. Kern van dit beleid is dat bewoners zorgen voor het onderhoud van speelplekken. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid. Op meerdere plekken in de gemeente hebben bewoners speeltuinwerkgroepen gevormd. De belangrijkste taak van de Stichting Tiel Speelt is een goede verdeling van het beschikbare geld onder de speeltuinwerkgroepjes. Daarnaast kan de stichting extra geld werven, zoals subsidies en sponsorgelden.

TIEL SPEELT Buitenspelen is goed en gezond voor alle kinderen. Met creativiteit en inzet zorgen we samen met inwoners voor fijne en voldoende speelplekken. Door samen te werken blijven er speelplekken in Tiel. De speelplek is meer van de buurt: een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en goed voor de leefbaarheid. Tiel Speelt.