• Jan Willem Keij

Tiel zamelt afval in op een nieuwe manier

TIEL Tiel krijgt een nieuw inzamelsysteem voor afval. Daarmee moet de hoeveelheid restafval in 2020 teruggebracht zijn naar 75 kilo per persoon. Op 22 februari staat de raad voor de keuze: een extra container per huishouden of ondergrondse containers in de straten.

Charella Hulsbosch

t @Charella_ST

Op dit moment produceert een inwoner van Rivierenland gemiddeld ongeveer 140 kilo restafval per jaar. De gemeenten in Rivierenland willen dit aantal nu terugbrengen tot 75 kilo en die doelstelling moet in 2020 zijn behaald. De doelstelling is daarmee ambitieuzer dan het landelijke beleid, dat voorschrijft dat we in 2020 nog 100 kilo restafval per persoon produceren. De gemeenten gaan hiermee verder op het pad dat is ingeslagen met het inzamelbeleid 'Goed Scheiden Loont'. Hierdoor daalde de hoeveelheid restafval per inwoner van 222 kilo in 2013 naar 140 in 2016. "We hebben gezien dat er een extra prikkel nodig was om het scheiden op gang te krijgen. We hebben daarvoor een financiële beloning ingevoerd en daar waren de meeste inwoners blij mee", zegt Erik de Vries, algemeen directeur van Avri. Om die lijn vol te houden en het getal nog verder te laten dalen, stelde de Avri een plan op met twee varianten, die ze hebben voorgelegd aan de gemeenten in Rivierenland, waaronder Tiel. Bij variant nummer één wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald, maar weggebracht naar een ondergrondse container. De kliko die nu is bedoeld voor restafval, wordt gebruikt als container voor verpakkingen. Daarmee verdwijnt de inzameling van plastic en drankkartons via zakken. Bij variant twee wordt de restafvalcontainer de helft minder geleegd. Voor verpakkingen komt er een vierde container bij waar het plastic, blik en de drankkartons in worden verzameld.De keuze is nu aan de gemeente. ,,Veel gemeenten in Nederland gaan voor de eerste variant, omdat ze daarmee beter hun doelstellingen kunnen bereiken", zegt de Vries. De commissie Bestuur sprak op twee februari over het voorstel. De partijen zijn verdeeld en er leven nog veel vragen. Onder andere over de loopafstand naar een restafvalcontainer en de vierde container die bij optie twee aan huis zit.[

DRUTEN In Druten is dit punt al eerder aan bod gekomen. Daar zamelt Dar inmiddels sinds afgelopen oktober het afval ook in op een nieuwe manier, namelijk het omgekeerd inzamelen. Restafval  gaat daar in een ondergrondse restafvalcontainercontainer.

In elke gemeente waar het afval voortaan in ondergrondse restafvalcontainers verzameld wordt, zijn er ook inwoners die om verschillende redenen niet altijd goed mee kunnen doen. Mensen die slecht ter been zijn bijvoorbeeld of inwoners die vanwege ouderdom niet naar de container kunnen en niemand hebben om dat voor ze te doen. "We hebben nagedacht over hoe we iets kunnen doen voor een groep mensen die iets extra's vraagt. In Druten is daarvoor bijvoorbeeld een afvalcoach aangesteld", legt De Vries uit. Linda Schravendeel was als afvalcoach in Druten, aangesteld om mensen voor te lichten over omgekeerd inzamelen en waar nodig te helpen. Na drie maanden afval scheiden in Druten, helpt ze nu de inwoners van Beuningen met de nieuwe manier van inzamelen. ,,Tijdens het project spreek je veel mensen bij de containers. Ze willen toch kwijt wat ze van het project vinden en dan is het leuk om met zo iemand in gesprek te gaan. Daar komen veel interessante vragen aan bod, ik ben toch het klankbord", legt ze uit. Tijdens de opstartfase heeft ze niet alleen vragen beantwoord. Ze kwam ook in contact met een blinde man die niet precies wist hoe het pasje werkt. ,,Ik word zelf blij als andere mensen enthousiast reageren op het systeem. Daarom help ik graag", zegt Schravendeel.De provincie Gelderland wil in 2030 compleet vrij zijn van restafval. Een ondergrondse container draagt daar een steentje aan bij. ,,Je ziet dat de hoeveelheid restafval steeds minder wordt als je bewust het afval gaat scheiden", legt De Vries uit. Dat is ook in Druten duidelijk geworden. ,,Op den duur hoeven de mensen nog maar een paar keer per jaar naar de container, dat is iets wat ze van te voren niet zien. Als je het afval goed scheidt, zal je merken dat je  nauwelijks restafval overhoudt", zegt Schravendeel. Sommige mensen maken er zelfs een sport van om zo weinig mogelijk naar de ondergrondse container te gaan. ,,Een meneer ging bijvoorbeeld nog maar twee keer per maand. Dat is zo leuk om te zien."