• Foto Jan Willem Keij

Tiel vraagt vangnetuitkering aan

TIEL Tiel vraagt extra geld aan bij het Rijk om het zeer hoge aantal bijstandsgerechtigden te kunnen bijstaan. Dat gebeurt al jaren. Intussen probeert de gemeente samen met Werkzaak hen aan werk te helpen.

door Wim Timmermans

Tiel is een stad met veel meer bijstandsgerechtigden dan gemiddeld. Daarom krijgt de stad al jaren extra geld vanuit het Rijk. Dat is de zogenaamde Vangnetuitkering; in 2019 gaat het om ruim 500.000 euro. Dat geld moet wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Voorwaarde om de Vangnetuitkering te krijgen is dat Tiel zich inspant om het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen. Het leidde tot bezorgde geluiden in de commissie Samenleving. Kaja Sairwating (GL) stelde dat uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat landelijk het aantal bijstandsgerechtigden daalt. In Tiel is dat niet het geval. "Wijken wij dan zo sterk af hier in Tiel?" Wethouder Carla Kreuk (PvdB) bevestigde dat: „wij wijken sterk af. De vangnetuitkering moet elk jaar worden aangevraagd." De verwachting is dat Tiel ook de komende jaren extra geld nodig heeft.

Hubertien Stultiëns (D66) en Cisca van de Riet (PT) pleitten voor beleid om bijstandsgerechtigden te steunen en te helpen om uit de bijstand te komen. Dat is precies de zorg van wethouder Ben Brink (PvdA). Tiel is daarin sterk afhankelijk van Werkzaak. In Rivierenland begeleidt Werkzaak langdurig werkloze werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Hij gaat binnenkort met Werkzaak in gesprek. Hij wil er voor zorgen dat de forse Tielse financiële bijdrage aan Werkzaak meer resultaat gaat opleveren voor de Tielse werklozen.

De aanvraag voor de Vangnetuitkering wordt in de gemeenteraad als hamerstuk aan de orde. Dat betekent dat er geen discussie meer over plaats vindt.