• Martin Smaling

Tiel-Oost en hoge rivierwaterstanden

TIEL De afgelopen weken stond het water in de Waal hoog. Die grote rivier ziet er niet alleen mooi en indrukwekkend uit. Het hoge water in de rivier zorgt ook achter de dijken voor  hogere standen van het grondwater. Op sommige plekken meer dan andere, zoals in Tiel-Oost. Samen met Waterschap Rivierenland wordt er gewerkt om het grondwater bij hoge rivierstanden lager te houden en dit water beter af te voeren. Dat wordt gedaan in het programma Tiel-Oost droger en mooier. De gemeente heeft op een rijtje gezet wat er allemaal al gedaan is en wat er nog moet gebeuren.

Op verschillende plekken in de wijk is drainage aangelegd. Drainage zijn buizen in de grond die de grondwaterstanden lager houden. Het water uit deze drainage stroomt naar het watersysteem. Dat watersysteem bestaat onder andere uit wadi's, het waterplein en de Spoorsingel. Het waterplein in de Vogelbuurt is al aangelegd. De Spoorsingel wordt dit jaar aangepakt. Het watersysteem zorgt er voor dat de wijk meer water kan bergen dan eerst. Het doel is om bij een hoogwaterstand die in één keer in de tien jaar voorkomt de grondwaterstand een halve meter onder het maaiveld te houden. Het kan dus gebeuren dat diepere kruipruimtes en kelders toch deels onder water komen te staan.

FLUVIATIEL: KLIMAATDIJK Ook het project FluviaTiel hoort bij de maatregelen om Tiel-Oost droger en mooier te maken. De dijk is versterkt om hoogwater in de toekomst ook te kunnen tegenhouden.  Er is nieuwe natuur aangelegd en er zijn recreatiemogelijkheden gekomen. Ook is er nu woningbouw mogelijk op het Vijverterrein. De ophoging achter de dijk is gedaan met zand. Hierin kan extra kwelwater vastgehouden worden. 

Bij een hoge waterstand op de rivier zal er altijd kwelwater onder de dijk blijven stromen. Maar met alle maatregelen in Tiel-Oost wordt de afvoer van het kwelwater beter geregeld en vermindert de overlast hiervan. Er wordt goed in de gaten gehouden of de maatregelen hun werk doen en of er eventueel aanpassingen nodig zijn. 

Info: Marco Barendse van de gemeente, 0344-637332, of Daan Willems van Waterschap Rivierenland, 0344-649184.