• Foto Van Denderen

Tiel moet van het plastic af

TIEL Er moet minder plastic worden gebruikt. Tiel gaat met inwoners, raadsleden en bestuurders bekijken wat daarvoor nodig is.

door Wim Timmermans

In de gemeenteraad zette Maureen Klijn (GroenLinks) het plastic op de agenda. „Hoe brengen we de hoeveelheid plastic terug in Tiel? Hoe stimuleren we hergebruik?" Zij pleitte voor bewustwording en voor een gerichte aanpak om de hoeveelheid plastic bij de bron aan te pakken. Samen met CU, Pro Tiel, D66 en Kleurrijk diende ze een motie in.

De vijf partijen vinden dat „Tiel als gemeente veel kan doen." Dat kan met uiteenlopende acties. Bijvoorbeeld een brief van de gemeenteraad aan de Tweede kamer om aan te dringen iets te doen aan het gebruik van plastic tasjes. Plastic als jaarthema voor de raad in 2020. Gesprekken met Tielse supermarkten. Bij evenementen geen ballonnen meer oplaten. Met ondernemers experimenten opzetten met inkoop van verpakkingsvrije producten. Zelf heeft de gemeente natuurlijk een voorbeeldrol.

De partijen waren zich bewust dat Tiel in financieel zwaar weer zit en dat het ambtelijk apparaat onder druk staat. Maar ook stelden ze dat veel raadsleden de plastic problematiek herkennen. Ze zochten steun van andere partijen voor een inspirerende aanpak. Klijn stak hun de hand toe: „hoe kunnen we dit het beste oppakken met zijn allen?"

Er was rede sympathie. Maar Wim de Boer (PvdB) was wel duidelijk: „Het ligt op het bord van de centrale overheid om dit aan te pakken." Ook Ans Duquesnoy (VVD) was kritisch: „Je kunt wel naar een supermarkt gaan. Maar de AH zal je meteen door verwijzen naar het hoofdkantoor in Zaandam."

Wethouder Ben Brink (PvdA) gaf aan dat er weinig ambtelijke ondersteuning zou zijn. Maar het college gaf ruimte: er was geen bezwaar tegen een motie als die zich meer zou richten op een op bewustwording. Ook Layla Mulay (PvdA) en Yvonne Son-Stolk (CDA) zaten op deze lijn.

De motie werd aangepast om PvdA en CDA over de streep te trekken en het college mee te nemen. Dat lukte, de motie werd aangenomen. Er komt nu „kopgroep" van inwoners, raadsleden en bestuurders. Die gaat kijken hoe het plastic probleem door de gemeente en haar inwoners en bedrijven kan worden aangepakt.