• Jan Willem Keij

Tiel kiest voor een extra afvalbak

TIEL De raad stond afgelopen woensdag voor de keuze tussen twee varianten voor het inzamelen van afval. Maar wat kies je als je niet op een vierde bak in de tuin zit te wachten en mindervaliden ook niet te ver wil laten lopen?

De keuze tussen twee varianten die zijn gepresenteerd door de Avri valt niet mee.  Bij variant nummer één wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald, maar weggebracht naar een ondergrondse container. De kliko die nu is bedoeld voor restafval, wordt gebruikt als container voor verpakkingen. Daarmee verdwijnt de inzameling van plastic en drankkartons via zakken. Bij variant twee wordt de restafvalcontainer de helft minder geleegd. Voor verpakkingen komt er een vierde container bij waar het plastic, blik en de drankkartons in worden verzameld. In de raad is en meerderheid voor variant twee.

Zwerfafval is daarbij een veelgehoord argument. ,,Het zwerfafval is nu al een punt van zorg. Wat als je straks nieuwe ondergrondse containers gaat plaatsen? Welk effect heeft dat op het zwerfafval?", vraagt Elisa Derksen van de VVD. Het CDA oppert het idee van geurdichte afvalzakken, want als de container in de zomer minder wordt geleegd kan dat voor nare geurtjes zorgen. Frank Groen van de PvdB benadrukt dat we het huidige systeem nog niet optimaal hebben benut, hij vraagt het college het voorstel terug te nemen en beter uit te werken. GroenLinks sluit zich daar bij aan: ,,Ik voel voor allebei niets. Mocht het plan van PvdB niet lukken, dan kiezen wij voor variant twee", zegt Armağan Önder.

Uiteindelijk kiest de gemeenteraad voor variant twee, maar Tiel is niet de enige gemeente die hierover beslist. Wethouder Laurens Verspuij zal het standpunt in een nog te beleggen AB-vergadering met de andere gemeenten inbrengen. De vraag uit de raad om de frequentie van het ophalen in de zomer iets op te schroeven, legt hij dan ook voor.