• BDUmedia archief

Te steile bodems zwemlocaties in Zoelen en Maurik

ZOELEN De provincie toetst regelmatig de kwaliteit van het zwemwater en houdt ook de veiligheid in de gaten. Door de droge zomer van 2018 is de grondwaterstand nog erg laag. Hierdoor is de waterstand in een groot aantal zwemlocaties erg laag en dat heeft gevolgen voor de diepte van de oevers. De bodem kan vanaf de waterkant dan eerder steil(er) aflopen waardoor je sneller in (te) diep water kunt komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden omdat de bodem eerder dan verwacht onder je verdwijnt. Voor kinderen en niet geoefende zwemmers kan dit zeer gevaarlijk zijn. Daarom stelt de provincie in verband met te steile taluds waarschuwingen in voor 14 zwemlocaties, waaronder Beldert Beach in Zoelen en Vakantiepark Eiland van Maurik in Maurik

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op www.zwemwater.nl en de teletekstpagina van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder)

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, 026-3599999. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl