• Tiel, 07 oktober 2017
    Symposium 'Erfgoedzorg: investeren in identiteit' georganiserd door OKT. Met oa de presentatie van de stichting Kermiskoek door Magda van Ooijen en sprekers Karel Loeff, Jette Janssen en gedeputeerde Josan Meijers.
    Foto Jan Bouwhuis.

    Jan Bouwhuis

Symposium erfgoedzorg

TIEL Afgelopen zaterdag vond in restaurant Drie zussen een symposium plaats over erfgoedzorg, georganiseerd door de erfgoedcommissie van de Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o.

In de eerste lezing liet Yvonne Jacobs, oud-voorzitter van het historisch genootschap A.W.K. Voet van Opheusden, de betekenis zien van het mobiliseren van draagvlak voor het behoud van erfgoed. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit Culemborg liet ze zien hoe In plaats van sloop werd gekozen voor restauratie. Het mooiste voorbeeld hierbij was de redding van de kapel van het bisschoppelijk kleinseminarie. Een massaal protest en een handtekeningenactie met 4000 ondertekenaars voorkwamen de sloop.

Bij de koffie ging het immaterieel erfgoed in de vorm van de Tielsche kermiskoek van mond tot mond. Daarna gaf Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut, een aantal adviezen om zo goed mogelijk cultureel erfgoed te beschermen en te behouden. Momenteel zijn politieke partijen bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma. Zorg dan dat ze erfgoed opnemen in hun programma. Zorg dat erfgoed ook deel gaat uitmaken van andere beleidsvelden zoals b.v. toerisme en economie. Erfgoed is beslist wervend voor de gemeente. Daarna gaf Jette Janssen, adviseur Erfgoed en identiteit, een lezing over tradities en verhalen die kleur geven aan een stad. Het verleden moet een toekomst gegeven worden.

Na een korte bijdrage van gedeputeerde Josanne Meijers was het tijd voor de voortreffelijke lunch. Daarna werd een indruk gegeven van de regie en het samenspel bij de lokale erfgoedzorg in de gemeente Zutphen. Een instructief filmpje over de opgraving en de plaatsing van een pomp op de Groenmarkt in Zutphen liet dit duidelijk zien. Bij de afsluitende discussie werd betreurd dat ondernemers en raadsleden schitterden door afwezigheid. Ook werd opgemerkt dat het zinnig zou zijn nieuwe raadsleden te verplichten de cursus Tielelogie te volgen. Aan het doel van het symposium leren van succesvolle initiatieven elders en daarmee nieuwe impulsen te geven aan de samenwerking en het gemeentelijk beleid op dit terrein werd ten volle voldaan.