• WOLLOF-TIEL-0621822991

Subsidieregeling Woningisolatie Rivierenland met succes afgerond

TIEL Deze maand eindigt na vijf jaar de Subsidieregeling Woningisolatie voor koopwoningen. Deze maakte het voor de inwoners van negen van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland mogelijk om subsidie te krijgen voor het isoleren van hun huis. Het is een succesvol project: in totaal hebben circa 4.000 aanvragers een financiële bijdrage ontvangen en is er ruim 1,8 miljoen euro uitgekeerd.

Wat in 2010 als pilot van een jaar begon, eindigt nu met een terugblik op vijf jaar waarin duizenden huizen in Rivierenland werden geïsoleerd met behulp van de subsidie. Regio Rivierenland heeft duurzaamheid in het algemeen en Co2-reductie in het bijzonder hoog in het vaandel staan. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor een aanzienlijke besparing op de stookkosten. Bovendien blijft de warmte binnenshuis, wat ook bijdraagt aan een goed milieu.

Voor het aanvragen kon de inwoner gewoon terecht bij zijn of haar eigen gemeente. De controle en beoordeling, administratieve afhandeling (brieven op briefpapier van de gemeente naar de aanvragers, informatieverzoeken, e.d.), en de berekening van het bedrag dat de gemeente kon uitbetalen, werden echter achter de schermen afgehandeld binnen de dienst Contractgestuurde Dienstverlening (CgD) van Regio Rivierenland door een team van drie betrokken medewerkers. De subsidie bedroeg 1/3 van de totale kosten voor spouwmuur-, dak- en/of vloerisolatie en/of dubbel glas tot een maximum van € 500,-. Deden ook vijf buren mee, dan keerden de gemeenten zelfs maximaal € 750,- uit.

Jacqueline Wouters van CgD was er vanaf het begin bij betrokken: ,,Door te werken met één centraal punt is de gemeenten enorm veel werk uit handen genomen. Ons team verzet in totaal 36 uur werk per week en weet van de hoed en de rand. Door deze opzet werken we zó efficiënt dat het bedrag dat elke gemeente ons per aanvraag betaalde, met 10% kon worden verlaagd. En dat terwijl het al zo scherp was." De gemeenten ontvingen bovendien elke maand een rapportage en werden door het team bediend met alle cijfers die provincie Gelderland bij elke subsidieronde van hun vroeg.

De gemeenten moeten uiterlijk deze maand de goedgekeurde en teruggekoppelde subsidiebedragen hebben uitgekeerd. Het team van de dienst CgD verleent hiervoor service door de aanvragers eraan te herinneren hun gevraagde stukken tijdig in te zenden. Zowel de gemeenten als de burgers zelf waarderen dit. Jacqueline Wouters: ,,De brieven en bedankjes die wij krijgen, getuigen hiervan. Wij waarderen op onze beurt het vertrouwen dat de gemeenten in ons stellen. Ook hier blijkt dat samenwerking loont én de inwoners warmhoudt in hun eigen huis."

Provincie Gelderland zal een nieuwe subsidieregeling opstellen met nieuwe voorwaarden ten opzichte van de oude regeling. Het streven is om de nieuwe regeling begin februari 2016 open te stellen. Meer informatie volgt zodra hierover meer bekend is.

Foto: Portefeuillehouder Duurzame Energie Ronald van Meygaarden viert de succesvolle afronding van de regeling Woningisolatie met het team Woningisolatie van Regio Rivierenland en de gemeenteambtenaren die zich met dit onderwerp bezighouden. (Foto WolLöf Communicatie BNO).