• Foto Jan Willem Keij

Stuurgroep Treinverbinding pleit voor investeringen spoortraject

TIEL De regionale stuurgroep voor de treinverbinding Tiel - Arnhem pleit voor investeringen op het spoortraject Elst - Arnhem. Door nu te investeren op dit spoortraject kunnen in de toekomst alle treinen blijven rijden, zowel de regionale en goederentreinen als de intercity's. En dit is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de vitaliteit van het gebied.

De treinverbinding Tiel - Arnhem is de ruggengraat van het Rivierenlandse openbaar vervoersysteem; vanuit de hele regio sluiten busverbindingen aan op de trein. Hierdoor verbindt de trein de regio met onze provinciehoofdstad. Hij is dus van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de vitaliteit van ons gebied. Ook zorgt deze verbinding ervoor dat goede scholing buiten onze regio bereikbaar is voor inwoners van ons gebied. En uiteraard is een goede verbinding belangrijk om mensen aan te trekken voor recreatie.

Deze treinverbinding staat onder druk vanwege de vele ambities van het Stadsregiogebied en Rijk op het spoor tussen Elst en Arnhem: het versnellen van de intercity Zwolle - Roozendaal vanaf december 2016 vanuit het landelijke programma 'Hoogfrequent Spoor' en het toevoegen van extra sprinters tussen Wijchen en Arnhem. Het versnellen van de intercity houdt in dat deze niet meer zal stoppen in Arnhem-Zuid, Elst en Lent. Om dit op te vangen, worden de extra sprinters ingezet. Op termijn komen er ook meer goederentreinen rijden, maar onduidelijk is nog hoeveel en wanneer dat gebeurt. Het probleem ontstaat omdat er teveel treinen (de extra sprinters Wijchen - Arnhem) op het bestaande spoortraject komen te rijden en de dienstregeling dan niet meer robuust kan worden uitgevoerd.

Middels een brief aan alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen aan de provinciale statenverkiezingen vraagt de stuurgroep aandacht voor het behoud van de rechtstreekse treinverbinding Tiel - Arnhem. Zodoende kunnen we met elkaar nadenken over de te nemen vervolgstappen en snel schakelen met informatie bij een nieuw provinciale staten- en gedeputeerde statenbestuur.