• Tiel, 18 Mei 2014
    Haven met Jachthaven.
    Foto: Jan Bouwhuis.

    Foto Jan Bouwhuis

Strakker beleid huisvesting arbeidsmigranten

TIEL Tiel ontwikkelt nieuw beleid om de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te leiden. Een notitie hierover wordt voor het einde van het jaar verwacht.

 

Het college van b en w kondigt het beleidsstuk aan in een beantwoording van schriftelijke vragen van de raadsfracties VVD, Partij van de Burgers en CDA. De drie partijen maken zich zorgen over overlast in en bij panden die worden bewoond door buitenlandse werknemers.

Bij de gemeente zijn enkele tientallen panden bekend die voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden gebruikt. Deze liggen verspreid over de hele stad. De meeste panden zijn gecontroleerd. Daaruit blijkt dat er aandacht is voor (brand)veiligheid, maar dat er meestal ook verbeterpunten zijn zoals overbewoning. In voorkomende gevallen wordt het aantal bewoners teruggebracht. De controles zijn gebaseerd op het geldende bestemmingsplan en het Bouwbesluit uit 2012 waarin de technische eisen beschreven staan waaraan een woning moet voldoen.

De controles hebben tot nu toe geleid tot de sluiting van een schuur. De bewoning was in dit geval in strijd met het bestemmingsplan en bovendien dreigde er acuut gevaar. Tiel werkt verder samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in Eindhoven. Hierbinnen pakken vier gemeenten waaronder Tiel een huisvester aan die in deze gemeenten panden exploiteert.

 

Volgens b en w is de overlast deels toe te schrijven aan parkeercapaciteit. Hiervoor zijn geen regels voorhanden, maar wel worden er afspraken met uitzendbureaus die arbeidsmigranten onderbrengen in woningen waar de parkeerdruk hoog is. Als er sprake is van overlast komt deze met name voor in de avonduren. De controles vinden daarom vooral 's avonds plaats.