• Stichting Duurzaam Rivierenland

Stichting Duurzaam Rivierenland bestaat 15 jaar

TIEL Op 10 februari 2003 was de oprichting van Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR) een feit. Nu 15 jaar later wil het bestuur, medewerkers en vele vrijwilligers dat derde lustrum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Met een geheel nieuw bestuur wil SDR ook de komende vijf jaar rondom duurzaamheid inhoud gaan geven aan tenminste drie belangrijke thema's: natuur- en milieu-educatie (NME), de aanpak van zwerfafval en de op gang komende energietransitie.

Vanuit haar kantoorruimte aan de Schaepmanstraat 1 in Tiel werkt SDR dagelijks aan de realisatie van haar doelstellingen. Daarbij wordt SDR ondersteunt door de Gemeente Tiel en wordt samen gewerkt met onder andere IVN, TielTipTop en andere verenigingen/instellingen op het gebied van duurzaamheid.

Tijdens de Nationale Opschoonmaakdag van "Nederland Schoon" op zaterdag 24 maart levert SDR ondersteuning aan vele vrijwilligers die zich dan zullen gaan inzetten voor een schonere omgeving. Die dag zal ook SDR zich nadrukkelijk laten zien in relatie tot het thema zwerfafval.

Later in het jaar wordt met betrokken partners uitgebreider bij dit jubileum stil gestaan.