• waterschap Rivierenland

Start aanleg Spoorsingel in Tiel

TIEL Op 16 november tussen 14.00 en 15.00 uur vindt de starthandeling plaats van het graven van de Spoorsingel Midden Tiel uit het programma Tiel Oost Mooier en Droger. Heemraad Mathieu Gremmen (waterschap), Wethouder Ben Brink (gemeente) en Regiodirecteur Johan Ter Horst (Heijmans) zetten de eerste schop in de grond.

In oktober is aannemer Heijmans in opdracht van Waterschap Rivierenland begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de Spoorsingel. De Spoorsingel is één van de grootste maatregelen uit het programma 'Tiel-Oost droger en mooier', dat de gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland in 2010 met elkaar hebben opgezet. In het programma werken waterschap en gemeente samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin 'leven met water' nu en in de toekomst werkelijkheid is.

EXTRA RUIMTE VOOR WATER De Spoorsingel zorgt voor extra waterberging in het oppervlaktewatersysteem van Tiel-Oost. In een dicht bebouwd stedelijk gebied wordt meer dan een halve hectare water toegevoegd. Naast waterberging is er ook ruimte voor wandelen, spelen en natuur! Het ontwerp van de singel is samen met aanwonenden opgesteld. De Spoorsingel wordt aangesloten op het bestaande watersysteem door een verbinding met de vijver van het waterschapskantoor. Om een ruime en goed stromende verbinding te krijgen wordt de bestaande duiker onder de Laan van Westroyen vergroot. Zo kan de spoorsingel optimaal water bergen.

De werkzaamheden zijn uiterlijk 28 februari gereed.