• 625 Burenstad

Stad Buren bijna 625 jaar jong

BUREN De stad Buren is bijna 625 jaar jong. Op verzoek van burgemeester Jan de Boer, is een bestuur gevormd om de activiteiten in het 625 Burenstad jaar te coördineren en de organisatoren van de verschillende activiteiten op de jaarkalender te faciliteren. Dit bestuur bestaat uit, Mark Hofman (vz), Jan Campagne (penningmeester), Laura Vissers (secretaris), Yvonne Van Gogh, Chris van Tuyll, Henk Baars, Evert Obdeijn (PR) met assistentie van Marc Coenders van de gemeente Buren.

Het bestuur wil met de inwoners in gesprek om de activiteiten te bespreken rondom jet 625-jarig bestaan. Het bestuur denkt overigens het 625 Burenstad jaar groots te openen met de vierde productie van BurenToenTheater, 'Stenen van de Stad'.

Ideeën kunnen worden gestuurd naar idee@buren625.nl. 13 november wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Vragen kunnen worden gemaild naar info@buren625.nl.