• Karmac Bibliotheek

Servicepunt Karmac Bibliotheek Maurik

MAURIK In het Huis van Maurik, gevestigd in De Valentijn, Saffatinstraat 84, is een servicepunt van Karmac Bibliotheek in gebruik genomen. Als officiële handeling daarvoor overhandigde wethouder Annie Benschop aan Caroline van Gessel van Zorgcentra De Betuwe, een bibliotheekpas. Met die pas kunnen medewerkers van De Valentijn boeken lenen om voor te (laten) lezen aan bewoners van De Valentijn. ,,We hopen dat zowel de jeugd als volwassenen hun weg weten te vinden naar deze uitbreiding van de bibliotheekvoorzieningen in onze gemeente", aldus de wethouder. Na het Huis van Buren is dit het tweede servicepunt in de gemeente Buren. Later deze maand volgt nummer drie in dorpshuis 't Zoetzand in Beusichem.

De servicepunten zijn een aanvulling op de al aanwezige vrijwilligersbibliotheken. Op het servicepunt staat geen collectie van Karmac Bibliotheek. Jong en oud in Maurik, Buren, Beusichem en omgeving kunnen, nadat ze lid zijn geworden van Karmac Bibliotheek, via de web catalogus van Karmac lenen uit een collectie van ruim 125.000 boeken. Als een reservering op het servicepunt klaar staat laat de bibliotheek dat per e-mail weten. Het boek, of de boeken, kunnen dan dagelijks tussen 9:00 en 21:00 uur worden opgehaald en teruggebracht (voor 't Zoetzand gelden andere openingstijden). Inschrijven kan met behulp van de inschrijfformulieren die op het servicepunt liggen. Daar zijn ook een flyer met meer informatie, een handleiding en een computer beschikbaar. Reserveren en verlengen kan ook op de eigen computer, tablet of smartphone worden gedaan.

Info: www.karmacbibliotheek.nl

Foto: v.l.n.r. Theo Doreleijers - Algemeen manager Karmac Bibliotheek, Annie Benschop-Eldrik - Wethouder gemeente Buren en Caroline van Gessel-Maasland, Coördinator W&G Zorgcentra De Betuwe