• E. Barendrecht

Scouting Phoenix mag uitbreiden

TIEL Scouting Phoenix krijgt van gemeente Tiel in principe medewerking om de accommodatie aan de Hennepe opnieuw in te richten en te vernieuwen. De gemeente verwacht wel dat de vereniging hierbij in overleg treedt met wijkbewoners.

 

Dat besluit heeft het college van b en w deze week genomen. De gemeente gaat met Phoenix in gesprek over randvoorwaarden en te nemen vervolgstappen. Van Phoenix wordt verwacht dat de buurt in het kader van burgerparticipatie actief betrokken wordt bij de uitwerking van de plannen.

Phoenix wil het terrein aan de Hennepe herinrichten en hier een nieuw clubgebouw neerzetten. De scoutingvereniging heeft al een landschapsarchitect in de arm genomen die een nieuwe situatieschets van het scoutingterrein heeft gemaakt. Ook De Weirijders maakt nog van deze locatie gebruik, maar de fietscrossvereniging verhuist binnenkort naar de nieuwe wielerbaan aan de Schaarsdijkweg. Een deel van het scoutingterrein wordt ingericht voor wateropslag.

De nieuwe accommodatie komt in de plaats van het verouderde Uilenbos. Dit gebouw werd in 1993 in gebruik genomen nadat de oorspronkelijke accommodatie, de houten Blokhut, in 1988 door brand was verwoest. Het Uilenbos staat naast de zogeheten Romney-loods die sinds 1980 door de scoutingvereniging wordt gebruikt. Beide panden zijn sterk verouderd.Na een grondige afweging van de kosten en baten ziet het bestuur van Phoenix geen heil in renovatie van beide locaties. Alleen een nieuw gebouw voor de periode van dertig jaar is een duurzame oplossing. Het gebouw zou ook mogelijkheden bieden aan andere Tielse verenigingen.

Na de gesprekken met de gemeente gaat Phoenix op zoek naar middelen om de nieuwbouw te realiseren. Volgens een teller op de website is van het benodigde geld inmiddels twintig procent binnen. Onlangs haalden leden met een lotenverkoop ruim 1.700 euro op. Phoenix telt ruim 200 leden.