• van links naar rechts op de voorgrond: Ron Axt (bestuurder Santé Partners), Coen Toebosch (bestuurder Avans+) en Cees Brouwer (voorzitter College van Bestuur ROC Rivor).

    ROC Rivor

Samenwerking ROC Rivor, Avans+ en Santé Partners

TIEL De strategische samenwerking tussen ROC Rivor, Avans+ en Santé Partners is een feit. Deze drie organisaties ondertekenden maandag 21 maart een samenwerkingscontract waarbij zij hun kennis en innovatie bundelen om vernieuwend onderwijs aan te kunnen bieden. Hiermee verwachten zij het personeelstekort in de zorg fors te reduceren of zelfs op te lossen. Dit doen zij door een nieuwe vorm van leren te introduceren die flexibel, vraag gestuurd en plaats- en tijd onafhankelijk is. Hiermee wordt het voor zij-instromers en doorstromers binnen de zorg mogelijk om sneller en gemakkelijker een opleidingstraject te doorlopen. Het sluit perfect aan bij de wereld van nu, waarin een leven lang leren voor zowel de organisatie als het individu noodzakelijk is. De interesse van instromers is groot.

Voldoende en gekwalificeerd personeel aantrekken en houden is een uitdaging waar veel zorgverleners mee te maken hebben. ,,Om aan de wensen van de veranderende zorgsector tegemoet te komen, moeten aankomende zorgprofessionals breed opgeleid worden", stelt Josje Verhoeven, directeur van de Startacademie en Academie voor Zorg en Welzijn bij ROC Rivor. Zij vervolgt: ,,Het onderwijs moet in de "blender", want iedereen gaat een leven lang (bij)leren. Dit kan via allerlei kanalen, in verschillende tempo's en in directe wisselwerking met het werk. Leren wordt een lifestyle. Door in te steken op een leven lang 'flexibel' leren kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt structureel oplossen. Samen met Avans+ en Santé Partners hebben we dit vormgegeven door opleidingstrajecten op maat te ontwikkelen die toekomstbestendig en flexibel zijn. Een hele fijne samenwerking tussen instellingen, het bedrijfsleven en de werkvelden. Precies zoals het onderwijs van nu moet zijn. Wij zijn dan ook ontzettend trots op deze samenwerking."

TOEKOMSTGERICHT WERVEN EN OPLEIDEN Toekomstige medewerkers van Santé Partners hebben de mogelijkheid om op ieder gewenst moment te starten met hun eigen leerroute bij ROC Rivor en Avans+. Ideaal, want deze manier van leren houdt rekening met hun werk- en privé mogelijkheden. Een opleidingstraject bestaat uit een combinatie van verschillende leervormen: face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en social learning. Zo leren toekomstige werknemers op de meest flexibele manier. Hierbij is niet alleen de school de opleider, maar bieden ook bedrijven hun kennis aan. Om leren tot een succes te maken sluit het bovendien optimaal aan bij hun eigen leerstijl en leervoorkeuren.

HRD-verantwoordelijke bij Santé Partners, Marjolein Verstraeten, licht toe: ,,De verwachting is dat deze continue, gepersonaliseerde manier van opleiden in combinatie met intensieve begeleiding en gebruikmakend van een social learning platform leidt tot optimale leerervaringen en - rendement. We willen dat de (toekomstige) zorgprofessional gemotiveerd is én blijft om het zorgvak uit te oefenen. Bij voorkeur natuurlijk bij Santé Partners, maar vanzelfsprekend ook bij andere zorgaanbieders."

VLIEGENDE START Al ruim een half jaar werken ROC Rivor, Avans? en Santé Partners toe naar dit innovatieve opleidingstraject. De doelgroep zijn MBO niveau 2, 3 en 4 zorgprofessionals. Het zijn trajecten voor zij- instromers (doelgroep zonder relevant zorgdiploma) en voor doorstromers (medewerkers van Santé Partners die al in bezit zijn van een zorg gerelateerd diploma). Binnen 4 weken na de start van de eerste wervingsactiviteiten en 2 voorlichtingsbijeenkomsten waar 110 bezoekers op af kwamen, hebben zich 67 zijinstromers gemeld voor sollicitaties. Hiervan zijn er 30 aangenomen die op 18 april starten met hun opleidingstraject. Allen verschillen van niveau, maar doorlopen gezamenlijk opleidingstrajecten die hen op hun haalbare niveau bekwaam maakt. Door deskundige begeleiding van professionals van Santé Partners (praktijkverbinders) zullen zij direct na hun opleiding ingezet worden.

Josje Verhoeven ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet: ,,We hebben met elkaar een heel duurzame vorm van onderwijs ontwikkelt, die niet alleen aan de wensen van de zorgvragers maar ook aan die van de veranderende samenleving tegemoet komen."