Samenwerking Neder-Betuwe en Buren breidt uit met Werk & Inkomen

MAURIK Per 6 januari 2016 gaat de gemeente Neder-Betuwe samenwerken met de gemeente Buren op het gebied van Werk & Inkomen. De wethouders Vincent van Neerbos van Neder-Betuwe en Sietske Klein-de Jong van Buren tekenen deze maand de overeenkomst die dat regelt.

Eerder dit jaar is al een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van schuldhulpverlening voor Neder-Betuwe door gemeente Buren en daar komt nu ook het regelen van een uitkering in het kader van de Participatiewet bij, een taak die gemeente Tiel momenteel uitvoert voor Neder-Betuwe. De overige Rivierenland-gemeenten hebben zich op het gebied van werk en inkomen verenigd in Werkzaak Rivierenland.

Inwoners van de gemeente Buren kunnen zich voor ondersteuning bij het vinden van werk melden bij het UWV. Dat blijft ook in 2016 zo. De inwoners die (tijdelijk) een inkomen nodig hebben, worden hiervoor vanaf 1 januari doorverwezen naar gemeente Buren.

Wethouder Sietske Klein-de Jong: ,,Door deze samenwerking met Neder-Betuwe kunnen onze inwoners ook in de toekomst dicht bij huis terecht voor ondersteuning bij inkomensproblemen en arbeidsparticipatie. En waar nodig ook voor hulp en ondersteuning bij zorg en welzijn. Inwoners krijgen daarbij één aanspreekpunt. Bovendien kunnen we zo meer maatwerk leveren."

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).