Rijswijkse Evelien Schlösser op lijst van Water Natuurlijk

RIJSWIJK Op 20 maart zijn er weer verkiezingen voor de provincie en de waterschappen. Vanuit de gemeente Buren staat Evelien Schlösser op de lijst van Water Natuurlijk; de groene waterschapspartij, die natuur, landschap, duurzaamheid en recreatie een stem geeft in waterschap Rivierenland. Een duurzaam, gezond en groen Rivierenland is wat haar drijft.

Kennismaken met Evelien doen we aan de rand van de Molenplas vlak bij haar huis in het dorpje Rijswijk. ,,Ik kom hier graag want het is er mooi, rustig en er is altijd wat te zien. Er zijn zelfs 2 beverburchten aan de overkant, prachtig. Deze plas is zelfs de reden dat ik geïnteresseerd ben geraakt in watermanagement want dat raakt aan belangrijke zaken zoals: schoon water voor de natuur maar ook schoon zwemwater voor recreatie, waterberging in geval van overstromingen en een natuurlijk peilbeheer met natuurvriendelijke oevers in het landschap."

Omdat het waterbeheer haar zo aansprak, ging ze op zoek naar een partij in het waterschap. ,,Op mijn zoektocht kwam ik al snel uit bij de waterpartij Water Natuurlijk: een enthousiaste groep mensen die vol inzet op klimaatbestendige steden, dorpen en buitengebieden. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt wat klimaatverandering betekent: dan is het te nat en dan weer te droog. Water Natuurlijk zoekt innovatieve oplossingen voor deze moeilijke problemen. Afvalwaterzuivering biedt bijvoorbeeld kansen om niet alleen energieneutraal te werken maar gelijktijdig zelfs energie op te wekken en bruikbare grondstoffen te maken. Maar denk ook aan onze biodiversiteit: de bijen hebben het heel moeilijk. Waterschap Rivierenland beheert ruim 1000 km dijklichamen en zomerkades. Hoe mooi zou het zijn (letterlijk!) als we deze 1000 km met inheemse zaadmengsel inzaaien om zo insecten van voedsel te voorzien. Waterschappen en gemeenten zouden ook veel meer kunnen samenwerken om met oplossingen te komen en samen met inwoners nieuwe duurzame initiatieven te ontwikkelen."

De komende waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Evelien is samen met haar Water Natuurlijk collega's al hard druk in de weer: ,,We willen dat elke inwoner van ons gebied straks weet dat Water Natuurlijk dé Groene en de Duurzame waterschapspartij in Rivierenland is."