• Rijnbrug bij Rhenen.

    Janus Visser/BDU
  • Klaas Ruitenberg

    SGP

Rijnbrug uitgebreid met 2 x 2 rijstroken

KESTEREN Klaas Ruitenberg (SGP) is beloond voor zijn jarenlange inspanning voor de verbreding van de Rijnburg bij Kesteren. Het was in zijn eerste vergadering (in 2011) in Provinciale Staten van Gelderland dat hij een amendement indiende voor verbreiding van de Rijnbrug bij Kesteren. Na ruim 7 jaar hiervoor aandacht gevraagd te hebben is dinsdag 6 november een besluit genomen. Het resultaat mag er zijn. De brug wordt uitgebreid naar 2 x 2 rijstroken.

De Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen krijgt voor 2025 een nieuw wegdek met 2 x 2 rijstroken. De provincies Gelderland en Utrecht willen miljoenen vrijmaken voor de uitbreiding van de drukke brug.

De Rijnbrug heeft nu maar één rijstrook in beide richtingen en zorgt al jaren voor problemen. Daarom moet de brug volgens de provincies en betrokken gemeenten uitgebreid worden naar 2 x 2 rijstroken. Ook krijgt iedere richting een eigen fietspad. Aan Gelderse zijde wordt de N233 verbreed van de brug tot aan de kruising met de N320 in Kesteren.

Op dit moment zorgt de huidige brug meerdere keren per dag voor ernstige verkeersstagnaties in het centrum van Rhenen en de omliggende wegen. De files gaan gepaard met geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. De problemen vormen al jaren voer voor discussies. Met de uitbreiding moet dat verleden tijd zijn.

De totale investering bedraagt 85 miljoen euro. Gelderland en Utrecht delen de kosten. De provincies betalen ieder de aansluiting van de N233 op de Rijnbrug op hun grondgebied.