• Het vijverterrein in 2009 (archief).

    Jan Willem Keij

Reuvers weg, Vijverterrein kan volgebouwd

TIEL Het vertrek van autosloper Wim Reuvers van het Vijverterrein lijkt nog een kwestie van tijd. Gemeente Tiel, ontwikkelmaatschappij De Groene Weerd en de ondernemer tekenden begin deze maand een vaststellingsovereenkomst die ertoe moeten leiden dat het autodemontagebedrijf van het terrein verdwijnt. Daarmee komt een einde aan jarenlang juridisch getouwtrek.

Om het vertrek van de ondernemer mogelijk te maken trekt de gemeente circa 1,7 miljoen euro uit. Ruim een miljoen euro hiervan is nodig om de verhuizing van het bedrijf te realiseren. Hiervoor hebben partijen enkele locaties op het oog - een plek op het terrein van sloopbedrijf C. Duijts zou een optie zijn. De resterende 6,8 ton is nodig om een schuld van Reuvers aan de gemeente kwijt te schelden. In 2006 spraken de gemeente en de ondernemer af dat laatstgenoemde bij de sanering van het terrein vervuilde grond op de Vijverberg mocht blijven storten, wel onder voorwaarde dat hij het financiële voordeel zou afdragen aan de gemeente. Dit werd later door Reuvers tijdens een slepende juridisch geschil betwist.

De deal met Reuvers wordt gefinancierd met een provinciale subsidie (500.000 euro), een bedrag uit het potje voor Fluvia Tiel/klimaatdijk (350.000 euro) en een bijdrage van de projectontwikkelaar (200.000 euro). De afgeboekte schuld wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Gemeente Tiel wijst erop dat door het vertrek van Reuvers de bouwplannen voor het Vijverterrein volledig doorgang kunnen vinden. Op het terrein van de autosloper zijn 42 nieuwe woningen ingetekend. De deal maakt verder een einde aan een lange juridische strijd. Ook is de overlast voor omwonenden, vanwege het ontsierende karakter van het sloopbedrijf, straks ten einde.

De vaststellingsovereenkomst is nog onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten en de gemeenteraad. Daarnaast heeft Reuvers nog tot ongeveer maart in theorie de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.