• Buren 27-03-2014
    Installatie raad Buren, gemeente,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Raadspraat: Dienstverlening aan inwoners

MAURIK De Stad Tiel/ De Stad Buren heeft vanaf deze week een nieuwe rubriek: Raadspraat. In deze column laat iedere week een gemeenteraadslid zijn of haar licht schijnen over de lokale politieke of andere lokale zaken. Het gaat om raadsleden van de gemeenten Tiel en Buren, die beurtelings de kans krijgen om de Raadspraat te schrijven.

Voor Gemeentebelangen Buren is de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente een van de belangrijkste speerpunten. Wij willen dat inwoners bij een vraag of bijvoorbeeld een vergunningaanvraag goed en snel geholpen worden.

De huidige manier van dienstverlening zal een gedaanteverwisseling ondergaan: de omvang van de baliedienstverlening zal fors afnemen, doordat veel producten en diensten verschuiven naar web en telefonie of zelfs geheel verdwijnen. De omvang van het aantal klantcontacten aan de lokale gemeentebalie zal naar verwachting afnemen met wel 65%.

Tegelijkertijd zal voor producten en diensten met een hoge impact op inwoners gezocht moeten worden naar nieuwe vormen van persoonlijke dienstverlening. Dichterbij de inwoner bijvoorbeeld, in kernen of aan de keukentafel. Dit biedt grote kansen.

Natuurlijk blijft dienstverlening via de balie bestaan en dat is ook goed. Maar daarnaast zullen we ook een systeem moeten vinden waarmee wij de digitale dienstverlening zo goed mogelijk kunnen inrichten. Wij denken dat dit kan door te gaan werken met een zaak-volgsysteem. Hiermee kunnen aanvragen vanuit huis worden gevolgd en weet u meteen wat de status van uw vraag of aanvraag is. Ik ben hiervoor een initiatiefvoorstel aan het uitwerken. Daarbij haken we ook aan bij dienstverlening door andere gemeenten en samenwerkingsverbanden. Doelstelling is om inwoners zo min mogelijk door te verwijzen. Dit principe geldt ook voor zaken waarbij andere partijen of samenwerkingsverbanden betrokken zijn.

Dit voorstel kan ons veel voordelen bieden: kostenreductie, meer tevreden inwoners en een nog betere dienstverlening. Zowel aan de balie als digitaal. Ik hoor graag van u hoe u hier over denkt.

Hans Lammers

Gemeenteraadslid Gemeentebelangen Buren