• Archief BDU Media

PvdA vreest voor bibliotheek

MAURIK Maaike Baggerman, PvdA, maakt zich zorgen om de bibliotheekvoorziening in de gemeente Buren. Baggerman: ,,De gemeente Buren loopt grote risico's. Zo is er tegenvaller na tegenvaller. Omdat de gemeente de financiën niet op orde heeft, kan niet worden geïnvesteerd in onze kernen en onze inwoners. Vanaf 2016 stoppen alle subsidies aan onze verenigingen. En als het aan de VVD ligt, verdwijnt ook de bibliotheek. Toen twee jaar geleden de subsidie aan de bibliotheek in Tiel werd afgebouwd, is - op voorstel van de PvdA - een pilot gestart met een bibliotheekpunt in het Kulturhus in Lienden. Als dit succesvol zou zijn, zou de pilot worden voortgezet in Maurik, Beusichem en Buren. De pilot draait goed, maar inmiddels ligt er een voorstel van het college om de pilot te stoppen.''

Baggerman had zich goed voorbereid op het begrotingsdebat en haalde zo nog een aantal punten aan. De problemen rondom de bibliotheek worden in een van de komende raadsvergaderingen verder behandeld.