• gemeente Buren

Project Brede School Maurik afgerond

MAURIK Gemeente Buren en schoolbesturen BasisBuren en CPOB gaan samenwerken. De partijen richten het Kindcentrum Maurik op. Daarvoor ondertekenden wethouder Annie Benschop, directeur-bestuurder Mark van der Pol (BasisBuren) en bestuursvoorzitter Heb Huibers (CPOB) vanochtend een overeenkomst. Met de ondertekening komt een eind aan het project Brede School Maurik (BSM).

Doel van het project was om het beheer van het gebouw te regelen, en om de klimaatinstallatie te repareren. In september 2017 is de klimaatinstallatie van de Brede School al opgeleverd. Deze slaat dus sinds die tijd koude lucht op, om komende zomer de school te kunnen koelen.

Afgelopen jaar waren gemeente, BasisBuren en CPOB in gesprek over de beheervorm. ,,De ondelinge verhoudingen zijn goed en het vertrouwen groot. Daarom kunnen we met ambitie naar de toekomst kijken", zegt wethouder Benschop, "De stichting beheert namelijk niet alleen het schoolgebouw. We ontwikkelen de school tot een kindcentrum waarin allerlei activiteiten rond 'het kind' samenkomen. Naast onderwijs kun je denken aan sport, ondersteuning en zorg. Doel daarvan is dat kinderen zich maximaal ontwikkelen. Of je nu meer uitdaging of juist een steuntje in de rug nodig hebt; bij het kindcentrum kun je terecht."