• Wethouder Daan Russchen legt de eed af.

    Neeltje van Triest
  • Wethouder Gerdjan Keller legt de eed af.

    Neeltje van Triest

Wethouders recht op twee jaar ontslagvergoeding

BUREN De wethouders Gerdjan Keller en Daan Russchen zijn iets meer dan een jaar en vier maanden officieel wethouder van de gemeente Buren geweest. De gemeentewet schrijft voor dat raadsleden tot maximaal een maand na het officiële ontslag demissionair hun werk mogen voortzetten. Beiden hebben aangekondigd dit te zullen doen.

De collegevergaderingen blijven als voorheen doorlopen en lopende zaken kunnen regulier worden afgehandeld. Nieuw beleid wordt niet ontwikkeld. Intussen kunnen de partijen die deze wethouders hebben voorgedragen nieuwe kandidaten zoeken voor het ambt.

Daarnaast is het mogelijk dat de gemeenteraad beide wethouders alsnog per direct weg stuurt. Dit zou kunnen tijdens de -voor het ontslag uit- geplande raadsvergadering van dinsdag 8 oktober.

In beide gevallen hebben de wethouders twee jaar recht op een uitkering van in het eerste jaar 80% en het tweede jaar 70% van hun salaris. Zij kunnen er wel voor kiezen om deze alsnog te weigeren.