• Wouter de Jong

    Gemeente Houten

Verslag informateur 11 november bekendgemaakt

MAURIK Informateur Wouter de Jong heeft de gesprekken met alle fracties en andere betrokkenen afgerond. Het doel van de gesprekken was het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking binnen de gemeenteraad. Ook heeft een gesprek over de bestuurscultuur in de gemeente Buren plaatsgevonden.

De Jong doet maandag 11 november tijdens een openbare vergadering verslag van zijn werkzaamheden. Ook zal hij de gemeenteraad zijn advies geven over hoe de verschillende partijen het beste kunnen samenwerken. De openbare informatiebijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Maurik.