• Werkzaak Rivierenland

Sociale Poort van Tiel

TIEL Het college van Tiel gaat aan de slag met de Sociale Poort van Tiel. Een integrale toegang voor inwoners naar de Wmo en de Jeugdwet.

door Wim Timmermans

De transitie in het sociaal domein komt in een nieuwe fase. Lange tijd was de prioriteit van de gemeente dat inwoners de zorg kregen die nodig was. In bestuurlijk jargon: de zachte landing. Maar nu dat is gerealiseerd worden er nieuwe accenten toegevoegd. Geleidelijk verschuift de aandacht.

De gemeente wil meer op preventie gaan inzetten. Burgers moeten zich zelf beter kunnen gaan redden. Als burgers in de problemen dreigen te komen, moet snel en in een vroeg stadium hulp beschikbaar komen. Immers, als die hulp te laat beschikbaar komt, komen mensen al snel in dure specialistische zorg terecht.

Een voorbeeld. Als een arts bij iemand aan huis komt en ziet dat het niet goed gaat, dan kan hij die persoon doorverwijzen naar de maatschappelijke opvang. Wanneer die persoon moet worden opgenomen, kan dat de gemeente zomaar tussen de 60 en 100 duizend euro per jaar gaan kosten. Je hebt daar als gemeente geen grip op. Met vroegtijdig ingrijpen, kan een gemeente er voor zorgen dat zulke dure zorg niet of pas veel later nodig wordt. Dat heet preventie. Daarmee kun je ook forse bezuinigingen realiseren.

Met dat doel voor ogen wordt nu door het college de 'sociale poort van Tiel' opgezet. Het college besprak het plan van aanpak met de commissie Samenleving. De Sociale Poort moet een integrale toegang worden voor Wmo en Jeugdwet. Tiel moet daarmee meer regie krijgen. Met name op verwijzingen naar dure specialistische hulp. Die kostte Tiel in 2017 zo'n 18 miljoen euro. Daar wil het college tien procent op bezuinigen vanaf 2023.

Het voornemen van het college leidde niet tot veel discussie. En dat was ook te verwachten, gezien de huidige financiële situatie van de gemeente, die voor een belangrijk deel door overschrijdingen in de jeugdzorg wordt veroorzaakt.

De Cliëntenraad Participatiewet had er in een advies op aangedrongen om ook de Participatiewet mee te nemen in de Sociale Poort. Diverse politieke partijen wilden van het college weten waarom dat niet gebeurt. Wethouder Carla Kreuk (PvdB) antwoordde dat het dan een enorme operatie zou worden, die te complex zou zijn. Wethouder Marcel Melisse (VVD) voegde toe dat elk uitstel heel duur zou worden: „de financiële urgentie is te groot. We moeten snelle slagen maken."