• Het College van burgemeester en wethouders. Van Links naar rechts ex-wethouder Gerdjan Keller, burgemeester Jan de Boer, wethouder Sietske Klein en ex-wethouder Daan Russchen.

    Neeltje van Triest
  • Wethouder Russchen legt de eed af.

    Neeltje van Triest
  • Wethouder Keller legt de eed af.

    Neeltje van Triest

Keller en Russchen nemen ontslag als wethouder

MAURIK Op vrijdag 4 oktober hebben wethouders Gerdjan Keller (Gemeentebelangen Buren) en Daan Russchen (Partij voor de Arbeid) hun ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. De aanleiding daartoe zijn 'de diverse politieke ontwikkelingen van de laatste tijd'. De wethouders blijven voorlopig op hun post zodat de lopende zaken doorgang kunnen vinden. Beide wethouders zijn op 23 mei 2018 beëdigd.

Door Neeltje van Triest

Voor Gerdjan Keller was onder andere het afblazen van de bouw van de nieuwe sporthal in Maurik een regelrechte domper. Hij verzocht de raadsleden om extra krediet, maar dat werd weggestemd. Een idee van D66 om een semi permanente hal of luchthal te plaatsen werd omarmd door de oppositie en met instemming van de coalitiepartij VVD en raadslid Arthur Warmer van de PvdA. Die laatste partij stemde verdeeld, raadslid Ellen van Dam (PvdA) stemde tegen dit voorstel. Later liet Keller in de media weten dat hij niet mee wilde werken aan het realiseren van een semi permanente hal. Dat werd hem door de raadsleden kwalijk genomen.

Keller laat in zijn ontslagbrief onder andere weten: ,,De samenwerking tussen de coalitiepartijen is de afgelopen maanden minimaal. Deze constatering heb ik meerdere malen met het college en coalitiepartners gedeeld echter ik zie hierin geen verbetering ontstaan en stel daarnaast ook vast dat alle direct betrokkenen (inclusief mezelf) niet in staat zijn om hier verandering in aan te brengen.''

Daan Russchen lag vorige week stevig onder vuur. Hij had, zonder de raad in te lichten, het contract met Karmac bibliotheken opgezegd en een ander contract met diverse scholen gesloten om samen te gaan werken voor wat de bibliotheekvoorziening betreft. De raadsleden toonden zich 'not amused' en lieten regelmatig de slogan 'De raad is de baas' horen. Coalitiegenoten VVD en GB vertelden hem dat de beslissing over het al dan niet voortzetten van het Karmac-contract bij de gemeenteraad ligt. Ook PvdA-raadslid Arthur Warmer mengde zich in deze discussie en memoreerde aan afspraken uit het verleden, waarin duidelijk gesteld wordt dat de Burense raadsleden beslissen over het al dan niet voortzetten van de samenwerking met Karmac Bibliotheken. Daarnaast willen de raadsleden weten welke afspraken met de scholen gemaakt zijn. Het antwoord hierop staat gepland in een extra raadsvergadering op dinsdag 8 oktober.

Russchen laat in zijn ontslagbrief weten: ,,De laatste maanden ervaar ik als lid van het Burense college van Burgemeester en Wethouders geen constructieve samenwerking tussen en met politieke partijen. Hierdoor kunnen wij onze inwoners niet bieden waar zij op moeten kunnen rekenen; een bestuur dat zorgt voor maatschappelijke oplossingen en voorzieningen. Daarnaast heb ik om persoonlijke redenen mijn lidmaatschap bij de Partij van de Arbeid Buren, die mij heeft voorgedragen als wethouder, opgezegd.''