• archief BDUmedia

Begroting Tiel: fors bezuinigen, OZB gaat omhoog

TIEL Tiel heeft de begroting 2020 vastgesteld. De stemming was bedrukt, de bezuinigingen waren fors, de OZB gaat omhoog.

door Wim Timmermans

Deze zomer bleek dat Tiel financieel in zwaar weer zat. Coalitiepartijen zetten zich schrap om geen artikel 12 gemeente te worden. Oppositiepartijen gingen daarin mee maar probeerden sport, cultuur en evenementen te ontzien.

BEGROTING De uiteindelijke begroting is sluitend voor 2020 en 2021, maar niet voor de twee jaar daarna. En er hangen nog tegenvallers in de lucht. Er wordt zo'n 2.5 miljoen euro bezuinigd, voor een groot deel in het sociaal domein. De OZB stijgt met negen procent. Maar er komt ook een investeringsfonds Tiel, waardoor in de toekomst investeringen mogelijk blijven. En er komt een klein fonds om de gevolgen van de bezuinigingen op te kunnen vangen. Daaruit probeerde menigeen een greep te doen. Meestal tevergeefs.

MANTELZORG Het debat over de bezuiniging op de mantelzorg was tekenend. Martin Koning (CU) dreigde vanwege die bezuiniging tegen de begroting te stemmen. Ton Zuidema opperde een OZB-verhoging van 0,5 procent.

Een CDA-motie om geld uit het investeringsfonds te gebruiken, kreeg alleen steun van de oppositie. An Duquesnoy (VVD) wilde „het investeringsfonds in tact houden". Kamiel Gulikers (PvdA) gaf de voorkeur aan „echte hulp boven een mantelzorgcompliment." Een unaniem aangenomen motie van de coalitie, waarin om extra aandacht voor de mantelzorg werd gevraagd, was al wat restte.

ALTERNATIEF Het regende moties en amendementen. Maar raad en college lijken de bezuinigingen te hebben geaccepteerd.

Ton Zuidema (D66) had lef. Hij stelde een tijdelijke OZB verhoging voor: „Die kun je in betere financiële tijden weer terugdraaien. Maar wat je nu afschaft op het gebied van sport en cultuur ben je voor altijd kwijt."

Ook Unal Sözen (GL) kwam met een alternatief. In een breed gesteunde motie vroeg hij het college uit te werken hoe Tiel een Global Goals gemeente kan worden. Dat zijn ambitieuze doelen voor een duurzame ontwikkeling. Ze vragen een andere manier van denken: met scholen en vrijwilligers; integraler, slimmer en kosten besparend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ze onlangs omarmd.

Na zo'n acht uur overleg werd de begroting vastgesteld.