• Midden Nederland Hallen

Plannen voor zonneparken in Kapel-Avezaath

KAPEL-AVEZAATH Op twee plekken in Kapel-Avezaath zijn serieuze plannen voor de aanleg van een zonnepark.

 

Het gaat om locaties aan de Kromme Steeg en de Eng. De percelen van respectievelijk zeventien en twintig hectare zijn momenteel nog als boomgaard in gebruik.

De grondeigenaren overwegen om te stoppen met de fruitteelt. Dit maakt het mogelijk om na te denken over een andere bestemming. Het college van b en w wijst er verder op dat de zonneparken een aanzienlijke bijdrage leveren aan de afspraken in het Gelders Energie Akkoord. Ook Tiel heeft hier haar handtekening onder gezet. De percelen kunnen aan de ene kant 54.000 en aan de andere kant ruim 67.000 zonnepanelen kwijt. Hiermee zouden bij elkaar zo'n 9.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Ook passen de plannen in de gebiedsvisie voor het Tielse buitengebied. Daarnaast zou de komst van zonneparken ook educatieve en toeristische/recreatieve kansen bieden. B en w brengen daar wel tegenin dat er waardevolle Betuwse fruitteeltgronden verloren gaan.

Leefbaar Wadenoijen heeft aangegeven de plannen geen strobreed in de weg te willen leggen. Hier en daar zijn er wel zorgen over het zonlicht dat door de panelen wordt teruggekaatst en voor schittering zou zorgen. Voorzitter Jan van Eck verwacht dat dit nadeel wordt meegewogen in de vergunningsprocedure. Door heggen en mogelijk ook fruitbomen te plaatsen langs de randen wordt het zicht op de parken ontnomen. Thedingsweert zou één van de parken graag in de richting van de zorgboerderij uitbreiden. Er zijn hier plannen om kippen en schapen tussen de zonnepanelen te houden.

De raadscommissie Ruimte buigt zich deze week over de aanvragen. Beide locaties liggen in een gebied waarvan de provincie heeft aangegeven dat de aanleg van een zonnepark tot de mogelijkheden behoort. Als de plannen groen licht krijgen en de procedures geen vertraging oplopen kan er het najaar van 2018 met de aanleg van de zonneparken worden begonnen.