• Jan Willem Keij

Plan Tiel-Oost, Vijverterrein is hamerstuk in volgende gemeenteraad

TIEL Het plan Tiel-Oost Vijverterrein is door de commissie Ruimte als hamerstuk op de agenda van de volgende gemeenteraad gezet. Na vaststelling wordt het gepubliceerd en kan er nog beroep worden aangetekend. Daarna wordt begonnen met de bouw van 125 woningen.

De commissie Ruimte had weinig tijd nodig om het bestemmingsplan Tiel-Oost, Vijverterrein deelgebied 3 te bespreken. Er was algemene instemming. Tjakko van Eijnatten (CDA) plaatste nog wel een kritische kanttekening, omdat het plan ter inzage heeft gelegen rond de vakantieperiode. "Dat laat elke keer weer ruimte voor gevoelens van onbehagen bij onze inwoners". Lucien Aspeling verwonderde zich over de door Reuvers ingediende zienswijzen. Er was toch een afspraak?

Wethouder Ben Brink (PvdA) gaf aan dat inmiddels ook het door Reuvers' ingediende bestemmingsplan deel 2 door het college is vast gesteld. Dat komt nu ter inzage. Met Reuvers zijn afspraken gemaakt over de bedrijfsverplaatsing. Ook is overeen gekomen dat de bezwaren over de woningbouwplannen, deel 2 en deel 3, over en weer gehandhaafd blijven. Totdat de twee plannen onherroepelijk zijn geworden, behoudt iedereen zijn juridisch recht. Daarna trekt iedereen tegelijk de bezwaren in en kan de bouw beginnen.