Plaatsing liften flatgebouwen Graaf Waltgerlaan in volle gang

TIEL - Als onderdeel van de renovatie van de drie flatgebouwen aan de Graaf Waltgerlaan, worden momenteel de liften geplaatst.In de oorspronkelijke situatie waren de flatgebouwen alleen voorzien van een trappenhuis. De grootste wens van de bewoners van de vier verdiepingen tellende flatgebouwen was de toevoeging van een lift. Nu de renovatie van de gebouwen aan de binnenzijde en buitenkant grotendeels is afgerond, kunnen de liften worden geplaatst.Ieder flatgebouw krijgt één lift. De liften met schacht zijn prefab gemaakt en worden met een schuine verbinding van glas aan de buitenzijde tegen het gebouw aan geplaatst. Hierdoor valt er extra licht in het trappenhuis wat duurzamer is en de veiligheid ten goede komt. Naar verwachting zullen de liften half maart in gebruik kunnen worden genomen. SCW kiest er bewust voor om te investeren in de kwaliteit van bestaande woningen. De flatgebouwen aan de Graaf Waltgerlaan krijgen met de renovatie en de toevoeging van de lift een hele nieuwe uitstraling, meer bewonersgemak en een beter energielabel (van een gemiddeld label F naar gemiddeld label B), wat de bewoners zullen merken in hun energierekening. Zo liggen er bijvoorbeeld 145 zonnepanelen op de daken, verdeeld over de drie gebouwen.Naar verwachting zullen in de loop van 2015 de tuinen opnieuw worden ingericht en worden de parkeerplaatsen uitgebreid van 15 naar 60 plaatsen.