Passieconcert in St. Maartenskerk Tiel

TIEL Het is een mooie traditie, dat in Tiel op Palmzondag onder auspiciën van de Raad van Kerken een Passieconcert wordt gehouden. Ook dit jaar verzorgt het Tiels Madrigaal Koor op zondag 29 maart dit concert, in samenwerking met de Schola Cantorum Tiel, onder leiding van dirigent Frits Hendrich. Het concert begint om 16.00 uur in de St.Maartenskerk aan het Kerkplein en is gratis toegankelijk. Er is een tekstboekje met de vertalingen van de teksten beschikbaar voor 1 euro. Aan het einde is er een uitgangscollecte ter bestrijding van de onkosten.

Dit jaar staat als hoofdwerk Les sept paroles du Christ sur la croix van Charles Gounod op het programma. Hij componeerde het werk in 1858. Na een proloog, waarin het lijden van Christus wordt aangekondigd, volgen de zeven kruiswoorden in afzonderlijke delen. Gounod gebruikte de Latijnse tekst. Het hele stuk is a-capella, en dat past weer in de traditie van Goede Vrijdag, waar in de liturgie van oudsher geen instrumentale begeleiding is.

In dit concert worden de kruiswoorden afgewisseld met Gregoriaanse gezangen, die voornamelijk uit de liturgie van Goede Vrijdag afkomstig zijn. De Schola Cantorum Tiel zal deze stukken ten gehore brengen.

Het openingsstuk van het concert is Adoramus te van Jacob Handl (ook Jacob Gallus genoemd). Het stuk beschrijft de aanbidding van Christus, die door zijn kruisdood de wereld heeft gered.

Het concert wordt afgesloten met het schitterende 8-stemmige Crucifixus van Antonio Lotti, twee regels uit het Credo, de geloofsbelijdenis: hij is voor ons gekruisigd, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gestorven en begraven.