• Ziekenhuis Rivierenland

Parkinsonnetwerk bestaat 10 jaar

TIEL ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3000 zorgverleners, (onder andere neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, parkinsonverpleegkundigen) verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Tiel is één van deze regio's. Al 10 jaar werken zij als ParkinsonNet Tiel nauw met elkaar samen zodat iedereen in de regio met de ziekte van Parkinson of met een parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Een van de uitgangspunten is dat deze specialistische zorg zo dicht mogelijk bij de parkinsonpatiënt in de buurt plaats vindt. Kijk op internet op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten in de buurt.

Het 10 jarig bestaan is een mooie aanleiding om deze samenwerking in de regio zichtbaar te maken. Op 11 april, Wereld Parkinsondag, houden ze in Zorgcentrum Beatrix in Culemborg een middag voor parkinsonpatiënten en mantelzorgers. Naast het informeren over de samenwerking binnen ParkinsonNet worden drie workshops aangeboden: zingen, boksen en dansen.

De middag ziet er als volgt uit:

14:30 – 15:00 uur Inloop met koffie en thee

15:00 – 15:10 uur Opening door Harry Goos, voorzitter ParkinsonNet regio Tiel

15:10 – 15:30 uur Presentatie ParkinsonNet Tiel

15:30 – 15:40 uur Uitleg workshops

15:45 – 16:45 uur Workshop naar keuze (koorzang, boksen, salsa dansen)

16:45 – 17:15 uur Ervaringen uitwisselen onder genot van hapje en drankje

Aanmelden voor deze middag kan per email of telefonisch tot en met 2 april bij Monique van Straten: m.van.straten@stzdb.nl, 06–10359198, José Deijns: 06–10152094. Bellen kan tussen 8:30 - 9:30 uur of tussen 16:00 – 17:00 uur op dinsdag, woensdag en donderdag. Opgeven bij voorkeur via de mail. Graag bij de aanmelding aangeven met hoeveel personen men komt en welke workshop te volgen: koorzang, boksen, salsa dansen.