• De locatie waarop de woningen moeten verrijzen

    Google Streetview

Twaalf starterswoningen Tiel Oost - Medelsestraat

TIEL De gemeente Tiel wil de bouw van twaalf starterswoningen mogelijk maken p de hoek van de Medelsestraat/Zwaluwstraat. De starterswoningen variëren in prijs van € 165.000,00 tot € 185.000,00. De woningen passen binnen het woonbeleid.

Woongaarden B.V. wil de woningen gaan bouwen en om dat mogelijk te maken is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Ook is er een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en andere belangstellenden. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Met Woongaarden B.V. is een exploitatieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de kosten.