• Sander van Alfen zegt de samenwerking binnen het Burens college op.

    Neeltje van Triest

College in Buren valt

Gemeentebelangen trekt stekker uit de samenwerking

MAURIK Tijdens een intensieve extra raadsvergadering, waarin de ontslagbrieven van de wethouders Keller en Russchen centraal stonden, is het Burens college gevallen. Gemeentebelangen trok bij monde van fractievoorzitter Sander van Alfen de stekker uit de samenwerking en gaat nu op zoek naar een onafhankelijk informateur.

De vergadering was vooral voor de beide ex-wethouders een behoorlijk pijnpunt. Diverse partijen verweten de heren onervarenheid, eigengereidheid en het voorbijlopen van de raad. Vooral dat laatste punt bleek menig raadslid in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.

Nu het complete college is gevallen, wordt het voor VVD-wethouder Sietske Klein nog spannend of zij terugkeert in de nieuwe samenstelling.

Sander van Alfen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, de grootste partij van Buren gaat nu op zoek naar een onafhankelijke informateur die als eerste met alle partijen een of meerdere gesprekken gaat voeren. Om de fractievoorzitters allemaal tegelijk hierover te informeren, wordt waarschijnlijk donderdag een aparte vergadering met alle fractievoorzitters belegd.

Enkele partijen hebben zich al uitgesproken om 'raadsbreed' te gaan werken. Hierbij wordt de meerderheid in wisselende samenwerkingen gezocht en is er geen sprake van coalitie of oppositiepartijen. Van Alfen wil daar nog geen uitspraken over doen en eerst eens horen welke eisen en wensen de collega-partijen op tafel leggen.  

Na de vergadering was het nog niet helemaal duidelijk of de wethouders aanblijven tot dertig dagen na het indienen van hun ontslagbrief. Enkele partijen eisten ontslag met directe ingang, maar dat heeft Van Alfen geweigerd. In theorie kunnen Keller en Russchen nog ongeveer een maand gebruiken om lopende zaken af te handelen. Daarna worden alle taken tot de nieuwe wethouders benoemd zijn overgenomen door wethouder financiën Sietske Klein en burgemeester Jan de Boer.