Organisaties in Rivierenland zetten zich samen in tegen laaggeletterdheid

TIEL 44 organisaties in Rivierenland werken de komende jaren opnieuw samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en voorkomen. Donderdag 30 november zetten zij hun handtekening onder het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020.

Om laaggeletterdheid aan te pakken en te zorgen dat iedereen digitaal vaardig is, is het belangrijk dat veel organisaties samenwerken zoals scholen, bedrijven, kinderopvangcentra en gezondheidsorganisaties. Ook ouders hebben een belangrijke rol.

Doelen Taalakkoord: laaggeletterdheid onder de aandacht brengen in de regio Rivierenland, laaggeletterdheid bespreekbaar maken, laaggeletterde inwoners verwijzen naar personen/organisaties die ze kunnen helpen, taalachterstand verminderen met taalactiviteiten voor kinderen en ouders/ opvoeders.

In de regio Rivierenlang heeft één op de negen inwoners problemen met lezen en schrijven. Ze begrijpen bijvoorbeeld een brief van de school van hun kinderen niet, of een tekst van de gemeente. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich vaak minder gezond. Daarom is het belangrijk om ze te helpen.

De organisaties die deelnemen zijn: Arpe Business Matchmaker, Avri, Bart van Kraaij Groep, Bibliotheek Rivierenland, Bureau Taal, Bussinessclub Betuwe in Zaken, De Kernen, ELK Welzijn, GGD Gelderland- Zuid, Greenport Gelderland, Kinderzwerfboek, Koning Willem I college, Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, Stichting Kompas, Maatschappelijke participatie Bommelerwaard, Leren en Werken Rivierenland, Mozaïek Welzijnsdiensten, O.R.S. Lek en Linge, Rabobank West-Betuwe, Regionaal Archief Rivierenland, ROC Rivor, RSG Lingecollege, Sociom, Stichting ABC, Stichting Lezen en Schrijven, STMR, UWV Werkbedrijf Rivierenland, Welzijn Rivierstroom, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Vluchtelingenwerk oost Nederland, Volksuniversiteit West Betuwe, Welzijn West-Betuwe,Werkcoöperatie West Maas en Waal, WerkzaakRivierenland, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Zorgbelang Gelderland.