• Richard van de Velde, Hans van Vierssen en Hein Schrama. Jack Vlaming en Rob Veltman ontbreken op de foto.

    Neeltje van Triest

Organisatie Veteranendag zoekt sponsoren

MAURIK - Burgemeester Jan de Boer kondigde in bedekte termen de organisatie van een Veteranendag in Buren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren aan.  Drie van de vijf initiatiefnemers waren hierbij aanwezig en vertellen graag over de laatste stand van zaken.door Neeltje van Triest@neeltjevtInitiatiefnemers Richard van de Velde, Hans van Vierssen en Hein Schrama gaan samen met Jack Vlaming en Rob Veltman een stichting oprichten om op zaterdag 3 oktober 2015 een mooie veteranendag neer te zetten. Het initiatief hiervoor begon bij burgemeester Jan de Boer, die de vijf bij elkaar gebracht heeft. Burgemeester de Boer noemt het een bijzonder initiatief en vertelt zijn toehoorders: ,,Ik ben verheugd u te kunnen mededelen dat er vanuit onze bevolking mensen bereid zijn zich in te zetten voor onze veteranen. U moet weten dat tegenwoordig iedereen die op missie is geweest, wordt gerekend tot de groep veteranen, ook al ben je nog actief. Volgens deze definitie is het niet ondenkbaar dat Buren ruim tweehonderd veteranen binnen haar grenzen heeft wonen. Dit zijn allemaal mensen die zich hebben ingezet voor de internationale vrede en veiligheid. Soms dichtbij, maar meestal ver van huis. Deze groep inwoners verdient een bijzondere blijk van waardering door de Burense samenleving. Ik verwacht dat het veteranencomité Buren binnenkort zelf naar buiten zal treden om haar plannen en bedoelingen kenbaar te maken. Ik wens hen veel succes en vanuit mijn positie zal ik hen daar waar nodig ondersteunen.'' Ook noemde hij in de raadzaal de naam van de in Irak gesneuvelde militair Jeroen Severs en liet tussen neus en lippen door weten het initiatief om naar hem een plantsoen in Zoelmond te vernoemen eveneens te ondersteunen.De organisatie van de nieuwe Burense Veteranendag staat nog aan het begin van hun missie en laat weten dat op dit moment de benodigde financiën een bron van zorg zijn. De gang naar de notaris om officieel de Stichting Veteranen Buren in het leven te roepen, de eerste aanloopkosten en de meerjarige financiering, overal is geld voor nodig. Wellicht zal er naarstig gezocht worden naar sponsoren die zowel financieel als in natura een steentje bij willen dragen. Het is de bedoeling dat de dag vooralsnog uitsluitend voor Burense veteranen wordt georganiseerd.Voorzitter Van Vierssen: ,,Het is een uitdaging, maar die gaan we graag aan. De datum staat vast en we zijn ook al bezig met het invullen van de locatie. Alle bestuursleden hebben iets met veteranen en willen daar ook graag wat voor betekenen. We hopen er wat moois van te maken, maar kunnen niet verder springen dan de polsstok lang is. We hopen er dit jaar een mooi evenement van te maken en dat in de toekomst verder uit te bouwen. Ook met een beperkt budget moet dat lukken.''Verdere informatie is te vinden op de Facebookpagina Veteranen Buren.