• www.actiefintiel.nl

Oranje Fonds steunt Actief in Tiel met 10.000 euro

TIEL De Tielse samenleving is ondenkbaar zonder de vele vrijwilligers die hier actief zijn. De website www.actiefintiel.nl streeft naar een samenleving waarin zo veel mogelijk bewoners van Tiel en omstreken actief meedoen, maar ook medeverantwoordelijkheid willen dragen. Actief in Tiel wil als middel dienen om alle vrijwilligers en organisaties, die zich in en voor hun buurt en onze stad inzetten, met elkaar te verbinden.

Technische ontwikkelingen en gebruikers behoeften vragen om vernieuwing van de huidige website en het is dan ook geweldig dat naast de vele partners van de inmiddels opgerichte Stichting Actief in Tiel e.o. ook het Oranje Fonds en het Departement Tiel van de Maatschappij tot NUT van het Algemeen, dit initiatief ondersteunen door een financiële bijdrage van 10.000 euro.

In 2011 werd in Tiel op initiatief van de Regiegroep Wonen, Welzijn en Zorg door Mozaïek welzijnsdiensten een pilot gestart, om voor de diverse vrijwilligersactiviteiten, een overkoepelend portal te bouwen in de vorm van een website.

In de afgelopen jaren is het gebruik voor en door vrijwilligers en organisaties aanzienlijk gegroeid en veel werk verzet voor het gebruiksvriendelijke maken van de website. Ook wordt deze veel meer gebruikt voor en door kleinschalige buurt initiatieven.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.