• Theo van Dam - Culemborg

Opknapbeurt wegen in gemeente Buren

MAURIK Menig Burense weg is bijna over de datum en het is noodzakelijk om de fundering van een aantal te verzwaren. Nader onderzoek moet uitwijzen welke wegen daar het eerst voor in aanmerking komen.

De Burense wegen worden op een gemiddeld kwaliteitsniveau onderhouden. Volgens deze norm dienen ze 'heel en veilig' te zijn. Door intensief verkeersgebruik en het einde van de levensduur van de wegen (na vijftig jaar gebruik) is intensieve renovatie steeds vaker noodzakelijk.

Tot en met 2019 staat een bedrag van 1,6 miljoen euro gereserveerd om de meest urgente funderingen te vernieuwen.