• Portretten Tweede Kamerleden VVD

    ANP Foto

Reactie Remco Dijkstra (Tweede Kamerlid) op column Jan Beijer

Geachte heer Beijer,

Beste Jan,

Dank voor de column in Stad Tiel (zie column https://stadtiel.nl/column/remco-633409). Ik lees ze altijd graag.

Na mijn uitspatting op twitter, waar ik geheel geen spijt van heb, was de volgende dag een artikel in de Gelderlander met meer nuance dan twee woorden. Het raakt me zo omdat Rivierenland deze banen goed kan gebruiken, zo schijf jij ook. Er is behoeft aan werk voor deze doelgroep en de locatie is perfect. Daarnaast is de natuurwaarde beperkt op het uitlegterrein Medel, waar juist grote bedrijven zich zouden moeten vestigen ter concentratie. Het is zo zonde dat er nu een streep doorheen komt omdat vrachtwagens voor meer uitstoot van stikstof zouden zorgen. Ook het milieu is er niet bij gediend als een distributiecentrum vervolgens in Brabant komt, waardoor vast meer kilometers nodig zijn.

Als je de situatie kent, word je nog droeviger van het besluit van de RvS. Ik woon zelf nabij de Linge en een strookje van vijf meter is het beschermen best waard, maar niet 350 banen.

U heeft gelijk dat we niet stilzitten, maar op zoek moeten naar oplossingen. Dat is lastig in een verdeeld politiek bestel met vele partijen, waarvan sommigen de urgentie totaal niet zien. Weet echter dat ook uitbreiding windparken, dijkversterking (!), onderhoud aan wegen en viaducten, en woningbouw enorm lastig gaat worden zolang we geen oplossing hebben om de zandhagedis of speciale bloem te beschermen van onkruid en brandnetels die juist goed gedijen door stikstof. De koeien mogen de weide niet in, want daarvoor zou je een vergunning nodig hebben. Op stal houden zou dan wel kunnen. Dat toont de rare situatie natuurlijk wel aan.

Weet dat we intern werken aan een oplossing voor de korte termijn. Mensen willen huizen, wegen, werk en een mooie natuur. Volgens mij kan dat goed samen. Ook voor de langere termijn moet NL als overvol land in balans zijn. De schade zou wel eens heel groot kunnen zijn en de mensen die nu victorie kraaien omdat iets niet doorgaat, realiseren zich dat nog niet. Als dadelijk duizenden bouwvakkers werkloos raken en de woningnood nog verder toeneemt, komen we onverhoopt vanzelf in een diepe recessie.

Kortom, ik hoop dat de cie Remkes (die toevallig dit doet) en wijzelf snel samen met kabinet tot oplossingen komen.

Hopende u hiermee voldoende te informeren,

Met vriendelijke groet,

Remco Dijkstra

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD

Portefeuille: Weginfrastructuur, Water, Luchtvaart en Scheepvaart