• SLG
  • Dick vd Grendel

Opening Klompenpad in gemeente Buren: Teisterbantpad

ZOELEN Op zaterdag 4 februari vindt de feestelijke opening plaats van het vierde Klompenpad in de gemeente Buren: het Teisterbantpad. Het is een rondwandeling van dertien kilometer door het mooie buitengebied van Zoelen en Kerk-Avezaath. Wandelen door boomgaarden, over stroomruggen, door komkleigebieden en over het mooie oude landgoed Soelen. De opening vindt plaats om 9:45 uur in Herberg De Zoelensche Brug, Achterstraat 2 in Zoelen. Wethouder Klein-de Jong, fruitteler Kees de Wit, Dianne Renders van Staatsbosbeheer en projectleider Barbara Hine van Stichting Landschapsbeheer Gelderland verrichten de opening. Na de onthulling van het startpaneel is er gelegenheid tot wandelen van (een deel van) het Klompenpad.

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met vrijwilligers, gemeente Buren, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren en partijen uit de streek is deze route tot stand gekomen. Het Teisterbantpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en sluit aan op het Errekomsepad. Het Teisterbantpad is tevens te bereiken vanaf station Tiel door een bewegwijzerde aanlooproute te volgen. Dit 97ste Klompenpad is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de gemeente Buren en de Nationale Postcode Loterij.

Samen met de streek

Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en akkers waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Bewegwijzering

De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt Dorpshuis De Avezathen, opstappunt Herberg De Zoelensche Brug en VVV's in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met rode klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 4 februari ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

Info: www.klompenpaden.nl of de Facebookpagina van de Klompenpaden.