Op weg naar een gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

TIEL De gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel werken samen op het gebied van bedrijfsvoering. Om een juridische basis te leggen voor een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie is een Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk. Op 21 april 2015 hebben de colleges van de drie gemeenten de concepttekst voor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) besproken en leggen deze voor aan de gemeenteraden.

Vooralsnog zijn de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel de enige deelnemers aan de GR. De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen verkennen op dit moment samenwerkingsmogelijkheden die op termijn kunnen leiden tot een ambtelijke fusie of een herindeling. Bij een positief resultaat van die verkenning is deelname van Neerijnen en Lingewaal aan de GR BWB, al dan niet als gefuseerde gemeente, een logische stap.

De colleges willen ook de Werkzaak, de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de GR BWB.

In juni worden de GR BWB en de uitgangspunten voor het toetreden van andere deelnemers aan de GR voorgelegd aan de raden van Culemborg, Geldermalsen en Tiel.