• Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker
  • Ab Donker

Ook D66 gaat vragen stellen

BUREN Ondanks de vakantietijd laten verschillende politieke partijen zich horen als het gaat om het dierwelzijn en de dierveiligheid in Buren. Naar aanleiding van de brand op Knorhof zijn veel vragen binnengekomen en daar willen de Partij voor de Dieren, het CDA en nu ook D66 uitgebreid bij stilstaan.

Fractievoorzitter Alda van Zijl (D66): ,,Gezien de ernst van de situatie en de mogelijke gevolgen vinden wij (PvdD, CDA en D66) het belangrijk om hier als gemeenteraad met elkaar en met het college over te praten. De inwoners zijn ongerust en als volksvertegenwoordigers moeten wij daarom, in het openbaar, alle feiten bespreken. De Knorhof gaat wellicht herbouwd worden? Ook dan speelt de gemeenteraad en de provincie een rol voor wat betreft het afgeven van vergunningen en het voldoen aan de voorschriften. Met deze procedure kunnen we maar beter vroeg genoeg beginnen en alle gegevens tot onze beschikking hebben en hier helder over zijn naar een ieder.''

De PvdD, het CDA en D66 hebben daarom gevraagd om het onderwerp 'brand op de Knorhof' op de eerstvolgende agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De partijen willen vooraf aan deze vergadering een kort historisch overzicht en de gebeurtenissen tijdens en na de brand van het college ontvangen. Hierbij hoort ook het verslag van de brandweer, de gemeentelijke verantwoordelijkheid tijdens het uitbreken van de brand in verband met vakantietijd, de sloop en alles wat nog meer ter tafel is gekomen. Ook D66 pleit voor het invoeren van een visie op de dierveiligheid in de gemeente Buren.

Label:

Knorhof