• Martin Monkel

Ontwerpbesluit Windpark Goyerbrug ligt vanaf 13 juni ter inzage

HOUTEN De gemeente Houten heeft vandaag laten weten dat het ontwerpbesluit voor Windpark Goyerbrug, en de stukken die daar deel van uitmaken, van donderdag 13 juni tot en met 24 juli 2019 ter inzage liggen. In deze periode kunnen mensen hun zienswijze kenbaar maken aan het college. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis van Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg, Bunnik en Buren. Dat kan ook online inzien via www.houten.nl/windparkgoyerbrug.

Het indienen van een zienswijze is belangrijk voor het vervolg van het proces. Als u geen zienswijze indient en de vergunning is verleend, kunt u niet in beroep gaan bij de rechter.