• Kantoorlocatie De Blomboogerd in Tiel

    WSRL

Onderzoek vloerconstructie: hoofdgebouw Waterschap Rivierenland veilig

TIEL Het onderzoek naar de vloerconstructie in het hoofdgebouw van Waterschap Rivierenland is afgerond. Hieruit blijkt dat het gebouw veilig is en dat ze het kunnen blijven gebruiken op dezelfde wijze als tot nu toe.

Uit het rapport blijkt wel dat het gebouw niet aan de geldende normen voldoet. Waterschap Rivierenland start daarom een project om weer aan deze normen te voldoen.