• Roos Koole

Nieuwe verordening Jeugdhulp

TIEL De gemeente Tiel heeft een nieuwe verordening Jeugdhulp opgesteld. Tijdens de bespreking in de commissie Samenleving ontstond discussie over twee zaken. De WMO-raad is te laat om advies gevraagd. En de tarieven die betaald mogen worden aan familieleden van een cliënt, die een Persoons Gebonden Budget pgb ontvangt, worden bijna gehalveerd. Het stuk zal nog worden besproken in de gemeenteraad.

door Wim Timmermans

Elke gemeente past regelmatig de verordening Jeugdhulp bij. Dan worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt in de verordening. Bijvoorbeeld: bij de totstandkoming van de eerste verordening in 2015 ging de gemeente er nog vanuit dat in 2020 circa 80% van de jeugdhulp via pgb's zou worden geregeld. Maar inmiddels schommelt het werkelijke percentage rond de 6%. „We zijn hier door de werkelijkheid ingehaald", aldus wethouder Marcel Melissen (VVD). De discussie in de commissie Samenleving concentreerde zich op punten.

De commissie had forse kritiek dat de WMO-raad niet goed betrokken is geweest bij de nieuwe verordening. „De WMO raad vertegenwoordigt de meest kwetsbare mensen in onze samenleving", aldus Martin Koning (CU). Hubertien Stultiens (D66) wees er op dat de WMO raad de afgelopen vier jaar vaak te laat betrokken is bij belangrijke dossiers. Wethouder Marcel Melissen trok namens het college het boetekleed aan. „Ik zit hier met een heel moeilijk gevoel, want het is juist wat U stelt. En het is in het verleden al te vaak mis gegaan." Hij beloofde beterschap.

Toos Vosselman (PvdB) maakte zich zorgen over de tarieven voor de pgb's. Gezinsleden mogen nu 20 euro per uur rekenen en dat wordt in de nieuwe verordening 10.93 euro. „Ouders die zelf voor hun kinderen zijn gaan zorgen, zijn minder gaan werken." Volgens Marcel Melissen is dit een politieke keuze. „In Nederland variëren de tarieven tussen de 7 en 20 euro. Gezien ons tekort op de WMO/Jeugdzorg is het dan logisch dat wij niet op het hoogste tarief gaan zitten." Er is een overgangsregeling tot 1 januari 2019.

In de raad van woensdag 23 mei wordt de verordening definitief vast gesteld. Vooraf zal het college reageren op het advies van de WMO-raad. En over de tarieven voor de pgb's „zou de raad anders kunnen besluiten", aldus Marcel Melissen.